znajdź produkt:
zawansowane
twój kozyk
Brak produktów w koszyku
Dane produktu
PRZYJDŹCIE POKAŻEMY WAM CO ROBIMY O IMPROWIZACJI TAŃCA
Nazwa produktu:

PRZYJDŹCIE POKAŻEMY WAM CO ROBIMY O IMPROWIZACJI TAŃCA

Kategoria: kino/teatr
Wydawnictwo: BĘC ZMIANA
Numer ISBN: 978-83-63820-11-4
status dostępności: dostępna
cena: 49.00 zł 46.55 zł
Opis produktu:
Przyjdźcie, pokażemy Wam, co robimy. O improwizacji tańca to pierwsze w Polsce wydawnictwo poświęcone zagadnieniu improwizacji i jedno z nielicznych poświęconych zagadnieniom tańca współczesnego. Antologia dwudziestu pięciu tekstów (po raz pierwszy tłumaczonych na język polski  lub opracowanych na potrzeby publikacji) jest próbą ukazania problemu w sposób wielowymiarowy, poprzez uwzględnienie kontekstu filozoficznego, kulturowego i społecznego.
 
W książce znajdują się teksty performowane (Yvonne Rainer) i performatywne (Simone Forti czy Nancy Stark Smith). Steve Paxton i Sally Banes opisują działania Grand Union, którą traktujemy jako studium przypadku do zbadania zjawiska improwizacji grupowej. Susan Leigh Foster omawia zagadnienie społecznego-kulturowego kontekstu improwizacji tanecznej w Stanach Zjednoczonych. W książce uwzględnione zostały także teksty filozoficzne, które naświetlają fundamentalne aspekty improwizacji, takie jak uprzestrzennienie ciała, rozumianego nie jako narzędzie umysłu, ale jako ciało myślące (Jean-Luc Nancy) czy niepewność wpisaną w etyczną przestrzeń otwartości, w której decyzja pojawia się jako proces, a nie jako zgodność i stałość (Michael Anker). Postulat uznania intymnego charakteru za jedną z najważniejszych wartość sztuki XXI wieku postuluje Brian Holmes w Manifeście afektywistycznym, a Alain Badiou traktuje Taniec jako metaforę myślenia, podkreślając tym samym uwalniający wymiar tego ostatniego. Gilles Deleuze w tekście Co to jest akt twórczy? omawia istotę tworzenia jako zdolności do uosabiania, performowania i transponowania aktów oporu wobec zastanej rzeczywistości. Peggy Phelan w Ontologii performansu odkrywa w ulotności tej sztuki jej zdolność do sprzeciwiania się reprodukcji reprezentacji. Teksty zamówione do niniejszej publikacji uzupełniają powyższe rozważania omawiając takie problemy, jak percepcja i odczuwanie improwizacji (Gabriela Karolczak), trud próby i wypróbowywania (Juliusz Grzybowski), fenomenologiczny podmiot (Zofia Maria Cielątkowska), a także socjoekonomiczne narzędzia improwizacyjne (Kai Van Eikels).

Publikacja towarzysząca wystawie dofinansowana ze środków Instytutu Muzyki i Tańca w ramach Programu Wydawniczego 2013.
Bookmark and Share
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy
Musisz być zalogowany aby dodać swój komentarz
promocjenowościpolecamy