Regulamin

REGULAMIN KSIĘGARNI SZTUKI
W CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ZNAKI CZASU W TORUNIU


1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Księgarnię Sztuki funkcjonującą w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, w zakresie sprzedaży książek oraz innych produktów (towaru) za pośrednictwem sieci Internet.

2. W celu zakupu należy dokonać wyboru towaru z oferty Księgarni prezentowanej na stronie internetowej www.ksiegarniasztuki.pl i złożyć zamówienie za pośrednictwem strony internetowej, ewentualnie drogą elektroniczną na adres ksiegarnia@csw.torun.pl. 

3. Składając zamówienie Klient podaje swój numer telefonu, adres domowy, adres poczty elektronicznej, nr NIP (za wyjątkiem osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami) oraz adres pod jaki towar ma zostać dostarczony (o ile jest inny aniżeli adres domowy Klienta), jak również dokonuje wyboru sposobu dostarczenia przesyłki oraz jednej z trzech form płatności:

  • przelewem bankowym na rachunek bankowy: Bank Millenium 24 1160 2202 0000 0001 8702 9467
  • kartą kredytową

4. Po złożeniu zamówienia Księgarnia przesyła potwierdzenie otrzymania zamówienia na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail.

5. Księgarnia przystępuje do realizacji zamówienia:

  • w przypadku zamówień płatnych przelewem - z chwilą potwierdzenia wpłynięcia należnej kwoty na rachunek bankowy Księgarni,
  • w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową – z chwilą autoryzacji transakcji dokonanej za pomocą karty kredytowej.

6. W przypadku braku potwierdzenia (wpłaty lub autoryzacji), jak również w przypadku nieuzyskania  informacji, o których mowa w pkt. 3 Regulaminu, Księgarnia zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.

7. Oferta Księgarni ma charakter wiążący przez okres jej prezentacji na stronie internetowej Księgarni i do czasu wyczerpania zapasu danego towaru w magazynie Księgarni. 

8. Księgarnia dokłada wszelkiej staranności, aby oferta jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych) informacje zawarte na stronie internetowej Księgarni nie mogą być jednak (o ile nie zaznaczono inaczej) traktowane jako oferta w świetle wymogów Kodeksu Cywilnego.

9. Cena wyświetlana przy towarze nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy doliczany jest do wartości zakupionego towaru.

10. Zamówienia realizowane są w kolejności ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów magazynowych Księgarni.

11. W przypadku opcji zamówienia z przelewem tradycyjnym zamówione towary rezerwowane są na okres 7 dni. Po upływie tego czasu brak dokonania opłaty za zamówienie przez Klienta jest jednoznaczne z anulacją zamówienia. Klient informowany jest o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie. 

12. Towary chwilowo niedostępne są oznaczone na stronie internetowej Księgarni odpowiednią adnotacją, istnieje możliwość ich zamówienia. W tym celu konieczne jest wysłanie zapytania drogą elektroniczną lub telefonicznie. Po uzyskaniu informacji o możliwościach realizacji, Klient  zobowiązany jest do złożenia zamówienia drogą elektroniczną na adres ksiegarnia@csw.torun.pl.

13. O braku w magazynie jakiegokolwiek zamówionego towaru Księgarnia powiadamia telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

14. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje kilka pozycji i wystąpią trudności z uzyskaniem wszystkich zamówionych towarów, Klient informowany jest o tym telefonicznie lub na adres e-mail i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (realizacja zamówienia częściami, wydłużenie czasu oczekiwania na realizację zamówienia, częściowa realizacja zamówienia lub rezygnacja z całego zamówienia).
W przypadku realizacji zamówienia częściami, Księgarnia pobiera koszty dostawy od każdej przesyłanej części zamówienia.

15. Zamówienie zrealizowane jest w ciągu 5-7 dni roboczych liczonych od terminów wskazanych w pkt. 5 Regulaminu (z wyjątkiem towarów oznaczonych jako chwilowo niedostępne, których termin dostawy ustalany jest indywidualnie). W przypadku trudności z realizacją zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Księgarni. Księgarnia nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską oraz kuriera.

16. W przypadku błędnego wypełnienia formularza zamówienia lub  podejrzenia podania w zamówieniu nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów składającego zamówienie, Księgarnia zastrzega sobie prawo do niewysyłania towaru.

17. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, określająca całkowity koszt zamówienia (cena towaru + koszt dostawy).

18. Księgarnia realizuje wysyłki poza granice Polski. Istnieje możliwość wystawienia faktury w obcej walucie (euro) i w wersji anglojęzycznej. Koszt przesyłki jest w takim przypadku wyższy niż na terenie kraju i ustalany zgodnie z cennikiem przesyłek zagranicznych Księgarni.

19. Złożone zamówienie może zostać anulowane drogą elektroniczną wyłącznie do momentu wysłania zamówienia.

20. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), Klient może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie zwrócić zakupiony towar. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zakupiony towar nie został w żaden sposób zniszczony lub - w przypadku nagrań audialnych i wizualnych oraz programów komputerowych - nie zostało usunięte oryginalne opakowanie towaru. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu (faktura VAT). W przypadku spełnienia powyższych warunków, Księgarnia zobowiązuje się do zwrotu na wskazany przez Klienta rachunek bankowy kwoty równej cenie towaru w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotnej przesyłki z towarem. Koszt dostawy oraz odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.

21. W przypadku reklamacji Klient zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania Pocztą Polską wadliwego towaru do Księgarni wraz z dokumentem zakupu (faktura VAT)  i opisem wady. W przypadku uwzględnienia reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeżeli nie będzie to możliwe – Księgarnia zwróci Klientowi kwotę równą cenie towaru przelewem na wskazane przez Klienta rachunek bankowy. Koszty związane z odesłaniem wadliwego towaru, zostaną zwrócone na wskazany przez Klienta rachunek bankowy niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
Za towar wadliwy uznaje się towar, który posiada wady techniczne nie powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania.

22. Liczba zamawianych towarów nie jest ograniczona.

23. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Księgarni wyłącznie w celach informacyjnych.

24. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych ksiegarniasztuki.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień i (po wcześniejszym wyrażeniu zgody) w celach informowania o nowościach i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i wykreślenia z bazy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl